Gumeni Proizvodi za Vas Posao

Jedan od najupotrebljavanijih procesa oblikovanja  kaucuka je putem upumpavanja zagrejane kolicine gume u prethodno postavljene  alate. Usled pritiska,kaucuk popunjava sve delove unutrasnjosti alata tako da,kada je  hladna,moze da se ekstrahuje i upotrebljava.

Kompresiono oblikovanje gume se radi tako sto se pripremi gumeni prsti za cerupanje i upakuje u  vreo alat. Vrh kalupa se zatim zatvara sto izaziva  formiranje sirove gume oko kalupa. Posle stezanja, kalup se otklapa i  proizvod od gume se moze koristiti.

Krajnja vrsta proizvodnje gume podrazumeva  ubrizgavanje usijane sirove sirovine u kalup koriscenjem poluga koje se koriste da  kaucuk popuni celu unutrasnjost alata koji se zatim zagreva, odgovarajuci komad se  pravilno oblikuje i, po stezanju je spreman za koriscenje